Despacho de avogados que ofrece asesoramento e defensa nas áreas civil e penal.