Titular

Iago Pillado Losada

Avogado col. 3.146 Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra

Máis dunha década de experiencia en asesoramento e litigación civil, penal, administrativa e social.

Qué fago

  • Asesoramento
  • Defensa procesual
  • Redacción de contratos
  • Asistencia penal e penitenciaria.