Titular

Iago Pillado Losada

Avogado col. 3.146 Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra

Máis dunha década de experiencia en asesoramento e litigación civil, penal, administrativa e social.

Qué fago

  • Asesoramento legal
  • Defensa xudicial
  • Redacción e supervisión de contratos
  • Avogado de familia
  • Asistencia penal e penitenciaria