Áreas de actividade

– Civil: familia (divorcios, reclamacións de pensións, separacións, herdanzas), contratos, reclamacións de débedas, reclamacións a compañías aseguradoras, reclamacións por accidentes de tráfico.

– Penal: acusación e defensa en procedementos penais, tramitación de indultos, cancelación de antecedentes penais.

– Administrativo: recursos en vía administrativa e posterior xudicial, reclamacións patrimoniais frente á Administración Pública.

– Laboral e Seguridade Social: despidos, reclamacións de salarios impagados, tramitacións de incapacidades.